Scania

Sök efter

 • Streamline
 • Lina
 • Arbetsbelysning
 • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Olika nivåer – men alltid enkelt.

Med våra flexibla reparations- och serviceavtal hittar du alltid en som är rätt för ditt företag så att du kan undvika oplanerade utgifter och samtidigt maximera din fordonstillgänglighet.

Så kan du köra med trygghet

Oavsett om du har en Scania eller en hel flotta erbjuder vi trygghet, bekymmersfritt ägande och bästa totalekonomi. När du tecknar ScaniaAvtal väljer du själv precis hur mycket som ska ingå.

Vill du att avtalet ska omfatta det periodiska underhållet eller även reparationer? Vill du att vi tvättar bilen efter tillsyn? Möjligheterna är obegränsade. Det allra bästa är att du kan överblicka dina exakta kostnader för en lång tid framöver. Du får raka och tydliga besked och vi håller våra löften.

Underhåll.

Scania Tillsyn är så mycket mer än bara olje– och filterbyten. Vi har fullständiga tillsynsprotokoll, systematiska checklistor, som skräddarsytts efter dina fordon och hur de körs.

Med hjälp av vårt datoriserade felsökningssystem Scania Diagnos kan vi på ett snabbt och exakt sätt spåra potentiella problemområden. I de detaljerade rutinerna ingår bland annat:

 • Analyser av uppgifter från fordonsdatorer.

 • Tekniska kontroller för att mäta slitage.

 • Okulära inspektioner av grundläggande funktioner, komponenter och eventuella skador.

 • Tekniska kontroller av extrautrustning, påbyggnader och släpfordon.

 • Installation av de senaste mjukvaruuppdateringarna.

 • Säkerställer överensstämmelse med miljölagar och annan lagstiftning.

Vi tar helt enkelt hand om allting åt dig. I tillsynsprotokollet noterar vi resultaten tillsammans med råd och rekommendationer angående reparationer, säkerhetsåtgärder mm. Vid behov bokar vi tillsammans in ett reparationsdatum.

"Det naturliga valet är att vända sig till oss med alla dina tillsynsbehov, helt enkelt därför att vi kan varje enskild Scania utan och innan"

Med hjälp av Scanias grundliga tillsynsprotokoll håller vi ditt fordon i toppskick och ser till att du får högsta möjliga fordonstillgänglighet och driftekonomi. Oavsett om du har en splitterny Scania eller en äldre modell handlar det om en precisionsmaskin med över hundra år av inbyggd ingenjörskonst.

Det naturliga valet är att vända sig till oss med alla dina tillsynsbehov, helt enkelt därför att vi kan varje enskild Scania utan och innan. Vi har servat hundratusentals fordon och har på det sättet skaffat oss stor expertis på området, kunskaper som vi sedan spridit i Scanias hela servicenätverk.

Våra detaljerade tillsynsprotokoll är proaktiva och syftar till att förebygga tidsödande och kostsamma problem, allt för att optimera din fordonstillgänglighet och driftekonomi. Och för dig som vill ha ännu större sinnesro tillhandahåller vi Tillsynsavtal eller tjänsten Grönt Kort-avtal (reparations- och tillsynsavtal), som hjälper dig att sprida verkstadskostnaderna för dina fordon och på så sätt få större budgetkontroll och säkrare prissättning gentemot kunderna.

Tillsynsavtal.

Scanias Tillsynsavtal är ett bra sätt att försäkra sig om maximal tillgänglighet till minimala kostnader. Samtidigt kan du vara tryggt förvissad om att fordonen underhålls på bästa sätt. Tillsynsavtal är ett skräddarsytt underhållsprogram som ger dig kontroll på kostnaderna. Detta avtal tecknas för ett eller flera år i taget. I avtalet ingår bland annat Scania Max24.

När du skriver under ett avtal oss får du en plan med rekommendationer om förebyggande underhåll för dina fordon. Planen bygger på fordonens specifikationer och planerade körförhållanden. Avtalet kan även innefatta påbyggnader och annan utrustning utöver chassiet. Du betalar en månadsavgift eller ett engångsbelopp i förskott. På så sätt känner du till alla underhållskostnader under hela avtalsperioden. Det underlättar budgeteringen och gör att du kan känna dig säker när du prissätter kundernas transportuppdrag.

ftersom du alltid anlitar samma verkstad får vårt serviceteam ingående kunskap om dina fordon och servicehistorik och kan därmed snabbt ställa rätt diagnos om ett problem dyker upp. Fordon som omfattas av Scanias Tillsynsavtal får också högre andrahandsvärde.

 • Planerade tillsyner

 • Kan kompletteras med påbyggnation

  Service på påbyggnation ingår i avtalet.

 • Kan tecknas fr.om leveransdag

 • Avtalslängd

  1 år och uppåt.

 • Möjlig att förlänga

  Du har möjlighet att förlänga ditt avtal när det går ut.

 • Scania Max24

  Vid stillestånd p.g.a akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Avtal för drivlina.

DrivlineAvtal kan tecknas när du köper en ny Scania och täcker skador på drivlinan under 3 eller 5 år och upp till 80 000 mil, beroende av drifttyp. För att avtalet ska gälla måste du ha Tillsynsavtal under hela perioden. Du betalar en engångskostnad vid start som varierar beroende av drifttyp.

Din egenavgift vid reparation är 15 % av gällande basbelopp och vid jour och bärgning 7,5 % av gällande basbelopp. Egenavgiften gäller skada för skada.

 • Planerade tillsyner

 • Reparationer

  Enligt omfattning.

 • Kan tecknas fr.om leveransdag

 • Avtalslängd

  3–5 år.

 • Möjlig att förlänga

  Du har möjlighet att förlänga ditt avtal när det gått ut upp till 5 år.

 • Scania Max24

  Vid stillestånd p.g.a akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Grönt kort.

Med Scanias Grönt Kort-avtal får du förenklad administration och bättre andrahandsvärde på ditt fordon. Avtalet är ett heltäckande tillsyns- och reparationsavtal för lastbilar och kan tecknas upp till 7 år och/eller 120 000 mil. Då du regelbundet betalar en avgift beroende på avtalets omfattning får du full kontroll över dina kostnader. Grönt Kort-avtalet gäller på alla Scaniaverkstäder i Sverige.

Kostnader för jour, utryckning eller bärgning med Scania Assistance ingår i avtalet liksom Scania Max24. Du får avbrottsersättning om fordonet står stilla mer än 24 timmar på grund av akut driftstopp. När avtalet upphör görs en slutavräkning. Om kostnaderna för reparationer överstiger avgifterna betalar du inget extra. Blir det överskott får du tillbaka hälften av detta.

 • Planerade tillsyner

 • Reparationer

  Enligt omfattning.

 • Kan kompletteras med påbyggnation.

  Service och reparationer på påbyggnation ingår i avtalet.

 • Kan tecknas fr.om leveransdag

  Upp till 18 månader.

 • Avtalslängd

  3-7 år.

 • Möjlig att förlänga.

  Du kan förlänga ditt avtal när det gått ut, upp till 7 år.

 • Scania Max24

  Vid stillestånd p.g.a akut tekniskt fel åberopas Max24 som innebär att fordonet ska vara körklart inom 24 timmar. I annat fall utgår avbrottsersättning.

Classic.

Scania Classic–avtalet kan tecknas på äldre fordon. Avtalet omfattar det mest grundläggande underhållet, bland annat smörjning av chassi, byte av olja och oljefilter mm.

 • Planerade tillsyner

 • Avtalslängd

  1 år och uppåt.

 • Möjlig att förlänga

  Du kan förlänga ditt avtal när det gått ut.