Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Nytänkande och glädje formar vår framtid.

Berners som bolag grundades 1925 och är idag en av Sveriges större privata återförsäljare inom Scania och Volkswagen Group med verksamhet i Jämtlands och Västernorrlands län. AB Berner & Co är moderbolaget i koncernen.

Vision och bolagsinformation

Berners Tunga Fordon är ett företag inom Berners koncernen. Vi är återförsäljare av Scania lastbilar och bussar. Vi finns med våra anläggningar för försäljning och service inom hela Jämtland, Härjedalen, Medelpad och Sollefteå i Ångermanland. Berners Tunga Fordon verkar för långsiktiga kundrelationer och kund nytta. Våra kunder skall känna förtroende för att vända sig till oss när det gäller försäljning av lastbilar och bussar med kringutrustningar samt alla frågor relaterade till dessa. Hela vårt företag skall verka för ett tryggt och lönsamt fordonsägande för våra kunder.

Verksamhetspolicy

Vår ambition är att alltid överträffa våra kunders förväntningar på våra tjänster och produkter. Företaget skall följa alla lagar och föreskrifter som de berörs av. Ledningssystemet ska regelbundet utvärderas och ständigt förbättras. Ledningen och medarbetarna ska ha ett arbetsmiljöansvar och medverka till en fysiskt, psykiskt och socialt god arbetsmiljö samt verka för en god jämställdhet. Detta ska följas upp vid alla personalmöten. Alla ska sträva efter att de nationella miljömålen uppnås och föroreningar förebyggs. Företaget skall medverka till att medarbetare med drogproblem får behandling.

Koncernchef, AB Berners & Co

Stefan Rasteby

Styrelse, AB Berner & Co

Lars-Göran Lindqvist, styrelseordförande och ordinarie extern ledamot
Stefan Rasteby, ägare och ordinarie ledamot
Bo Pargéus, ordinarie extern ledamot
Jan-Eric Rasteby, ägare och ordinarie ledamot
Mathias Rasteby, ägare och ordinarie ledamot

"Berners är idag en av Sveriges större privata återförsäljare inom Scania och Volkswagen Group med verksamhet i Jämtlands och Västernorrlands län."

Våra avdelningar.

Tunga Fordon

Berners Tunga Fordon AB verkar i Östersund, Sveg, Sundsvall och Sollefteå och är representant för Scanias modellprogram.

VD, Berners Tunga Fordon AB

Börje Höglund

Person– och Transportbilar

Berners Person- & Transportbilar AB finns lokaliserade till Östersund, Sundsvall och Härnösand med försäljning av nya och begagnade bilar samt en väl utbyggd verkstads- och reservdelsförsäljning. Bolaget är återförsäljare för Audi, Volkswagen, Volkswagen Transportbilar, Skoda och Seat. Vi samarbetar därutöver med en rad fristående verkstäder avseende både bilförsäljning och eftermarknad.

VD, Berners Person- & Transportbilar AB

Peter Stenberg

Bild för Våra avdelningar.