31 augusti 2023

Sänkt bränslekostnad med RME

Tankstation i Sundsvall

Byt till ecobränslet RME och spara upp till 70.000 kr i månaden. Ett konverterat fordon minskar även sin klimatpåverkan med upp till 70%.

Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska sin klimatpåverkan samtidigt som man sparar flera tusentals kronor i bränslekostnader.

Under 2023 har ecobränslet RME legat flera kronor lägre än fossil diesel. Efter att dieselpriset gick upp ytterligare förra veckan skiljer det nu i skrivande stund hela 4,43 kr/liter (augusti 2023).

Priset på RME styrs mest av råvarupriset på raps som bedöms vara stabilt minst fram till sommaren 2024. Just nu skulle du kunna sänka dina bränslekostnader med upp till 70 000 kronor i månaden genom att byta från diesel till RME.

Några exempel där du tankar:

  • 4000 liter per månad, besparing 18,000 kr/månad
  • 8000 liter per månad, besparing 35,000 kr/månad
  • 16000 liter per månad, besparing 70,000 kr/månad

Ovanstående uträkning är baserad på aktuella bränslepriser i augusti 2023.

Stefan Andersson, servicemarknadssäljare på Berners Tunga Fordon i Sundsvall, har väglett flera kunder som konverterat sina dieseldrivna fordon. Här står han intill RME-tankstationen i Birsta.

Stefan Andersson, servicemarknadssäljare på Berners Tunga Fordon i Sundsvall, har väglett flera kunder som konverterat sina dieseldrivna fordon. Här står han intill RME-tankstationen i Birsta.

I oktober 2020 invigdes RME-tankstationen på vår anläggning i Birsta i samarbete med Energifabriken. Första tankningen gjordes av Fermgruppen AB som då ställde om delar av sin fordonsflotta.

Fler och fler upptäcker fördelarna med de minskade bränslekostnaderna i kombination med miljövinsterna och väljer att satsa på RME-drivna bilar när de beställer nya fordon.

Just nu rullar det även många fordon på vägarna som enkelt skulle kunna ställa om och köra på RME och kraftigt minska sin klimatpåverkan med upp till 70%.

Om du är intresserad av en ny bil eller vill ha mer information om möjligheterna att konvertera en befintlig bil - kontakta Stefan Andersson eller Kristofer Spångberg.

Så här såg det ut när Fermgruppen premiärtankade med en av sina timmerbilar på RME-tankstationen på Berners Tunga Fordon i Birsta i oktober 2020.

Så här såg det ut när Fermgruppen premiärtankade med en av sina timmerbilar på RME-tankstationen på Berners Tunga Fordon i Birsta i oktober 2020.