31 mars 2023

Kundevent i Sollefteå

Provkörning

När världens första eltimmerbil fanns i våra regioner i mars så anordnade Scania och vi på Berners Tunga Fordon en fossilfri provkörningsaktivitet i Sollefteå. Med sig så hade Scania också en BEV 25P lastväxlare.

I ett kallt och vackert Sollefteå fick kunderna provköra elfordonen med experter från Scania.

Dagen innehöll också olika block gällande produktinformation, laddinfrastruktur, Scanias roadmap kring elektrifiering och statliga stödinitiativ för elektrifiering.

Kunderna var slående överens över hur fint och tyst båda fordonen gick och att det är dags att se över elförsörjningen på åkerierna.

Tack till våra kunder för en givande dag – tillsammans skapar vi framtiden.

Kunder fick provköra Scania BEV 25P lastväxlare och världens första eltimmerbil. På bilden syns även Scanias mobila laddstation uppställd hos Berners Tunga Fordon i Sollefteå.

Kunder fick provköra Scania BEV 25P lastväxlare och världens första eltimmerbil. På bilden syns även Scanias mobila laddstation uppställd hos Berners Tunga Fordon i Sollefteå.

Scanias experter var på plats och pratade elektrifiering.

Scanias experter var på plats och pratade elektrifiering.