19 december 2023

Julhälsning från VD:n

God Jul & Gott Nytt År

2023 närmar sig sitt slut och vi kan summera ett händelserikt år men med många utmaningar. Oroligheter ute i världen som, förutom det mänskliga lidandet, även fått konsekvenser för oss alla. De stigande räntorna påverkar naturligtvis, där vi tyvärr fått vänja oss med stigande priser.

Trots utmaningarna har vi kunnat erbjuda våra kunder nya och begagnade fordon där vi fortsätter utveckla vår serviceverksamhet. Ett stort tack till alla er kunder som vi har förmånen att samarbeta med!

Utan våra duktiga medarbetare skulle inget vara möjligt så ett stort tack till er för att ni möter våra kunder dagligen och säkerställer att vi får ett fortsatt förtroende.

Året som gått har inneburit utmaningar i leveranser av fordon men vi har samtidigt, i stort, haft bra tillgång på reservdelar och efterfrågan på verkstäderna har varit god med många nöjda kunder på vårt distrikt.

Det är en fortsatt stor efterfrågan i marknaden och även 2024 förutspås bli en stark marknad. Vi har satt upp en bra plan för nästa år och vi ser fram emot att vi ska få igång leveranserna från fabrik och påbyggare.

Med detta vill jag önska er alla och era familjer en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år och ser fram emot ett spännande 2024!

Marcus Nordqvist
VD Berners Tunga Fordon AB