31 mars 2023

Eltimmerbil i Näsåker

Världens första eltimmerbil i skarp drift hos Själander Åkeri AB, här lastas timret i Näsåker.

Fossilfria transporter

SCA och Scanias samarbete med världens första tunga eltimmerbil har nu varit på plats med tester i Näsåker.
- Vi har testat både längre och tyngre transporter i ordentligt vinterväglag och i ett mer kuperat landskap än vi har kring Umeå och samtliga tester har fallit mycket väl ut, säger Jonas Muhr, affärsutvecklare industriförsörjning på SCA Skog AB.

Under vecka 12 prövades världens första eltimmerbil i skarp drift hos Själander Åkeri AB.

- Vi intresserar oss alltid för utveckling av vårt företag och det är ett naturligt steg för oss att analysera när den här produkten är möjlig att applicera i vår verksamhet med vår topografi, säger André Själander, VD Själanders Åkeri AB.

Eftersom det saknas möjligheter till snabbladdning för tunga fordon på plats, placerade Scania en mobil laddenhet i Sollefteå hos Berners Tunga Fordon.

Laddning vid Berners Tunga Fordon i Sollefteå.

Laddning vid Berners Tunga Fordon i Sollefteå.

Den mobila laddenheten ryms i en container med laddstolpe för en kapacitet upp till 150 kW för CCS2-laddning av två fordon. Den förses med el genom Northvolts Voltpack Mobile System med ett energilager på 560 kWh. En mindre laddare placeras också på plats hos kunden i Näsåker.

Deras körsträcka var mellan Näsåker och Bollsta där Berners Tunga Fordon ligger mitt emellan och gör det till en perfekt tillfällig laddstation.

Framtiden för eldrivna fordon i skogen, speciellt i Norrland, kommer troligen att avgöras av hur utvecklingen av infrastrukturen för laddning kommer att se ut, samt kundernas vilja att styra mot bättre klimatval.

- Vi ser i våra tester att det är möjligt att köra på el i skogen. Idag är räckvidden begränsande men utvecklingen går mycket fort. Framför allt för de lite kortare transporterna finns en stor potential. För de längsta transporterna är det nog däremot ganska långt kvar, säger Jonas Muhr, affärsutvecklare industriförsörjning på SCA Skog AB.

”Förutom att den är helt tyst så är den trevlig att köra”, säger André Själander, VD Själanders Åkeri AB, om den nya eltimmerbilen.

”Förutom att den är helt tyst så är den trevlig att köra”, säger André Själander, VD Själanders Åkeri AB, om den nya eltimmerbilen.

Att kunna färdas med hjälp av lokalproducerad el i stället för importerad diesel lockar lokala åkerier, det gör även den tysta förarmiljön. Men hur är eltimmerbilen att köra i jämförelse med dieselfordon?

- Väldigt tyst. Går otroligt mjukt och fint. Växlar mjukare och är förvånansvärt lätt att smyga iväg med trots boggiedrift, säger Jonas Muhr, affärsutvecklare industriförsörjning på SCA Skog AB.

- Den som inte har provkört en ellastbil, gör det, du kommer bli förvånad, säger André Själander, VD Själanders Åkeri AB.

Projektet med timmerbilen drivs av SCA, Scania och Skogforsk och är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar.

Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Mikael Eriksson, Transportledare på Själanders Åkeri, fick köra eltimmerbilen i Näsåker.

Mikael Eriksson, Transportledare på Själanders Åkeri, fick köra eltimmerbilen i Näsåker.