Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Sponsring

Vill du söka sponsring från oss?

Vilka stödjer vi?

Vi vill ha ett Norrland som utvecklas och som därmed blir attraktiv att bo och verka i. Detta är viktiga kriterier när vi väljer ut vad vi vill stödja. Sponsring är ett verktyg för profilering och vi ställer krav på mottagare av våra sponsormedel genom att våra värderingar och policys skall återspeglas hos mottagaren. Avtalen bygger på samarbete och innehåller motprestationer från mottagaren av sponsormedel, ömsesidig nytta.

Avgränsning

Den sponsrade parten ska på ett tydligt sätt associera till Berners Tunga Fordon. Vi sponsrar inte verksamhet som kan vara kontroversiell, riskbetonad eller som har politiskt eller religiöst budskap. Inte heller verksamhet som kan uppfattas som omoralisk, oetisk eller förknippas med droger.

Hur fördelar vi sponsormedel?

Två gånger per år väljer vi ut ett antal föreningar, aktiviteter eller projekt som vi vill stödja.

Är du intresserad? Mejla oss och berätta vem du är, vad du vill och vad du kan erbjuda oss på Berners Tunga fordon.