Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Datadrivna fördelar.

Med hjälp av Scania Fleet Management kan du få högre fordonstillgänglighet, bättre säkerhet och lägre driftkostnader.

Få fördelar med datainsamling

Med hjälp av Scania Fleet Management så får du en värdefull inblick i körstilar, produktivitet och ekonomi. På så sätt kan du förbättra fordonens tillgänglighet, får bättre säkerhet och lägre driftkostnader. I portalen Scania Fleet Management får du statistik över din egen fordonspark presenterat på ett enkelt sätt.

Data som mäts är exempelvis bromsning. Genom att spåra förarnas bromsbeteende är det möjligt att lära ut vanor som kan förbättra säkerheten, minska slitaget på förnybara delar och öka produktiviteten. Även hastighetskontroll och växling övervakas och kan på så sätt följas upp på ett effektivt sätt.

För att starta tjänsterna behöver fordonet vara utrustat med en Scania Communicator, vilket är idag standard i alla nya lastbilar och bussar. Enheten samlar in information från fordonet och skickar information för analys och presentation på t.ex. Scania Fleet Management Portal (FMP). Via integrationer med en webservice har Scania möjlighet att delge ett annat system med data från communicatorn och färdskrivaren. Vi kan integrera med transPA, idha online, Optac3 och VDO.

Full kontroll i appen

Med appen kan du smidigt följa aktiviteterna i Scania Fleet Management och på så sätt få full kontroll, även när du inte är vid en dator.