Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Scanias nya yrkesutbildning ger jobb!

Scania och Stockholms Fordonstekniska gymnasium slog sig samman för att möta den höga efterfrågan på servicetekniker som finns i hela lastbilsbranschen.

Utbildar nyanlända.

Den helt nya vuxenutbildningen riktar sig till nyanlända med ett intresse för fordonsbranschen som vill skola om sig. Initiativet till vuxenutbildningen togs av Scania tillsammans med Stockholms fordonstekniska gymnasium och genom ett samarbete med Novare och Stockholms stad hölls olika ansökningsevent, vilket slutligen landade i cirka 200 ansökningar.

20 utbildningsplatser.

20 personer antogs slutligen till den studiebidragsberättigande utbildningen som varade i sju månader. Efter några avhopp bistod 13 personer utbildningen, varav 12 personer idag är verksamma på någon av Scanias verkstäder.

Utbildningen förlängs.

Redan i höst påbörjar nya blivande servicetekniker sin utbildning, men den här gången pågår utbildningen i 12 månader istället för sju. I höst kommer dessutom SFI vara involverade i utbildningen. Eleverna får då en svenskalärare som går bredvid fordonsläraren, detta för att främja och stötta eleverna i språket.