Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Scania halverar C02-utsläppen till år 2025.

Det är Scanias sätt att arbeta för att nå den långsiktiga visionen om koldioxidneutrala verksamheter.

Minimerar utsläpp för landtransporter.

För att den globala uppvärmningen ska stoppas så måste koldioxidutsläppen halveras vart tionde år och Scania arbetar kontinuerligt för att minimera utsläppen av växthusgaser från sina produkter. Scanias ambition omfattar också att minska utsläppsnivåerna från egen verksamhet och egna transporter. Därför förbinder sig nu Scania att minska verksamhetens koldioxidutsläpp med 50 procent till år 2025.

– Vi har en långsiktig vision om att ha koldioxidneutrala verksamheter. För att nå vår vision utmanar vi oss själva att minska koldioxidutsläppen med 50 procent i alla våra verksamheter globalt till år 2025, säger Ruthger de Vries, Scanias produktions- och logistikchef i ett pressmeddelande.

Genom att anta en modell där koldioxidminskningen värderas på samma sätt som kostnaden för att välja transportlösningen, syftar Scania till att minska utsläppen från landbaserade transporter i Europa och Latinamerika.