Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Scania bildar koalition till förmån för miljön.

Nu samarbetar E.on, H&M Group, Siemens och Scania för att påskynda skiftet till fossilfria tunga transporter.

Starkare tillsammans.

De senaste åren har visat att omställningen till hållbara tunga transporter börjar ta fart och att marknaden svarar, men mycket mer måste ske för att minska växthusgasutsläppen. Som ensam aktör är det näst intill omöjligt att skapa en sådan förändring, därför har nu Scania tillsammans med E.on, H&M Group och Siemens inlett ett gemensamt arbete mot att nå parisavtalets mål - att uppnå en fossilfri tung transportsektor till år 2050. Det meddelades på scania.com den 23 maj.

Till grund för koalitionen ligger studien "The Pathways Study: Achieving fossil-free commercial transport by 2050”. Den visar att det är fullt uppnåeligt att nå en fossilfri tung transportsektor inom tidsramen för parisavtalet, men att en sådan omställning kräver att politiker och näringslivsaktörer samarbetar och ser till att förändringen sker i en historiskt snabb takt.