Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Elektrifierade transporter

Scania och Degab i samarbete.

Fördjupat samarbete.

Scania och flera andra aktörer har gått samman för att påbörja storskaliga elektrifierade godstransportsystem i storstadsregionerna i slutet av 2021. Men redan nu inleder Scania tillsammans med Dagab och laddstationsoperatören Engie ett mindre projekt för att distribuera mat med ellastbilar i Stockholmsområdet. – Vi har fordonen och tekniken, och för att inte tappa tid vill vi börja distribuera matvaror med ellastbilar så snart som möjligt, säger Jessica Björkquist, senior produktchef Hållbarhet, Scania Sverige.

Omställningen till ett elektrifierat godstransportsystem är ett viktigt steg i riktningen mot ett hållbart samhälle. Av den anledningen samarbetar Scania i flera elprojekt. Ett av de större heter ”Reel,” som består av representanter från andra lastbilstillverkare, elnätsbolag, energiföretag, laddstationsoperatörer och åkare. Tillsammans ska man testa och utveckla elektrifiering av regionala transporter med tunga lastbilar i praktiken. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Vinnova med målsättningen att dra igång storskaligt elektrifierat godstransportsystem i storstadsregionerna i slutet av 2021, med siktet inställt på storskaligt nationellt.