Scania

Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Dgab växlar upp elektrifieringen.

Scania första helelektriska lastbil i drift.

Axfood och Scania.

Dagab växlar upp elektrifieringen av sina transporter. Samarbetet mellan Axfood och Scania går in i nästa fas. Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab inleder nu dagliga livsmedelsleveranser till flera butiker i Stockholmsregionen med Scanias första serietillverkade och levererade helelektriska tunga lastbil i Sverige och en helt ny laddhybrid. Det innebär ökad räckvidd och en väsentlig minskning av klimat- och miljöpåverkan.

Sedan tidigare har Scania och Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab ett samarbete för att gemensamt driva utvecklingen framåt kring elektrifiering av tunga transporter. Nu tas nästa steg i samarbetet, när Dagab som ett av de första bolagen driftsätter helelektriska tunga fordon för matleveranser till butiker med Scanias helt nya lastbilar. Det är ett viktigt led i arbetet med att minska de fossila transporterna, och för Dagabs del drivs omkring 2/3 av fordonsflottan nu med förnybara drivmedel.

– Elektrifierade varutransporter är ett viktigt led i vår strävan efter helt fossilfria transporter och en verksamhet med nettonollutsläpp senast 2030. Det här innebär ännu ett steg på den resan, säger Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood.