Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Kvalitet och hållbarhet på Berners.

Vårt miljöarbete ska präglas av att hela tiden bli bättre och vara öppen för förändringar i omvärlden.

Kvalitet och Hållbarhet på Berners

Årshjul inom arbetsmiljö

Bild för

Under 2019 genomfördes en tre dagar lång utbildning i OSA, Organisatorisk och Social Arbetsmiljö för chefer, skyddsombud m.fl.

Efter utbildningen togs ett gemensamt mål fram för arbetet inom arbetsmiljön på Berners. Det övergripande målet är att vi ska vara 97 procent friska. 2019 var friskhetsindex 96,98 procent. Ytterligare ett av delmålen var att ta fram ett årshjul för SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete för att säkerställa att de olika aktiviteterna genomförs och följs upp. Aktiviteterna under året ser ut enligt följande:

Våra certifikat

Bild för

Hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antogs Agenda 2030, en universell agenda för hur länderna ska jobba för hållbar utveckling under de närmaste åren. I agendan finns det 17 globala mål som innefattar alla tre dimensionerna av hållbarhet – social, ekonomisk och miljömässig. Varje mål har en rad delmål och en rad indikatorer som gör det möjligt att mäta framstegen. Vi på Berners har inledningsvis valt att fokusera på fem av målen. Mål 3, 5, 7, 8 och 13.

Vilka som arbetar med dessa frågor i Bernerskoncernen är:

Malin Svärd

Kvalité och miljöansvarig

Tel: 063-19 43 58

Thomas Nordström

Kvalité och miljöansvarig

Tel: 063-57 47 12

Mobil: 070-552 47 12

Sören Jönsson

Kvalitetssamordnare

Tel: 060-14 66 10

Kenneth Gyllenqvist

Projektledare

Tel: 070-2370834

Daglig verksamhet

Får vi lov att presentera våra härliga och ständigt glada kollegor! Stefan, Mikael och Fredrik med deras Stödassistent Annika från Daglig verksamhet, vård och omsorgsförvaltningen, Östersunds kommun även kallade Berners Tunga Fordons Miljötänkare.

Bild för Daglig verksamhet

Hos Berners Tunga Fordon i Östersund hittar ni dessa fantastiska Miljötänkare. En grupp som verkligen ser till att företaget ligger i framkant med miljöarbetet.

Gruppens arbetsuppgifter innefattar bland annat att de sorterar brännbart, wellpapp, plast, farligt avfall samt sopar och håller allmän ordning och reda. Med deras fina insatts så kan mycket mer av materialet återvinnas, som både vi och miljön vinner på. Tanken på besparing genomflödar också deras beställningar samt upphämtning av olika fraktioner.

Bild för Daglig verksamhet

Miljötänkarna finns på andra platser i Bernerskoncernen också, bland annat i Östersund, Sundsvall och Härnösand.

Vi är oerhört stolta över arbetet Miljötänkarna gör och glädjen de sprider.

Berners nyhetsbrev

Tillstånd marknadsföring

Berners kommer att använda denna information om dina personuppgifter för att skicka ut Berners nyhetsbrev en gång i månaden. Klicka i och godkänn hur du vill bli kontaktad.

Du kan ändra dig när du vill genom att klicka på länken "Avregistrera dig" längst ner i mejlen som du får från oss eller genom att kontakta oss på [email protected] Vi lagrar dina personuppgifter säkert enligt GDPR. Uppgifterna du anger här kommer endast att användas för att mejla ut vårt nyhetsbrev. Besök vår hemsida för mer information om vår integritetspolicy. Genom att klicka nedan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.