Sök efter

  • Streamline
  • Lina
  • Arbetsbelysning
  • Färdskrivartjänster
(Tryck på Esc för att stänga)

Från utensilier till automobiler.

Berners som bolag grundades 1925 och är idag en av Sveriges större privata återförsäjare inom Scania och Volkswagen Group. Men hur började resan? Följ med på en spännande historia bland radioapparater och lastbilar.

Kontorsmaskiner lade grunden.

Det var på 20-talet som historien kring Berner & Co har sin början. I Östersund på den tiden kunde man inte se många fordon vid namn automobil. Häst och vagn var sättet att färdas och endast någon enstaka vagn med motor kunde skymtas vid speciella tillfällen. I mitten av 20-talet, närmare bestämt 1925 startades Berner & Co av Gunnar Öhrstedt, hans klasskamrat Torsten Brolén samt Gunnar Berner och man höll till på Prästgatan 26. Inriktningen var emellertid inte automobiler utan kontorsmaskiner. Från starten importerade man en skrivmaskin från Tyskland vid namn ORGA som man började sälja varav den första såldes till handlaren Allan Östlund från Östersund. Företaget sålde även andra kontorsutensilier såsom frimärksfuktare, pennformerare och häftapparater.

1926 började radion få uppmärksamhet i Östersund och den första radiostationen skulle snart börja sända. De tre kamraterna såg sin chans att vara först i länet att erbjuda mottagningsapparater för de trådlösa sändningarna. Sagt och gjort så hade de snart i källaren på Prästgatan 26 en tillverkning av radioapparater igång. Intresset var stort, och de ansåg sig tvungna att anställa en radiomontör för att hinna med i tillverkningen. Erik Lindholm anställdes och blev företagets förste heltidsanställde.

Brolén & Jönsson i Östersund.
Elegant radioskyltning från 1928.

1927 var ett händelserikt år då man lyckades knyta ett avtal tillsammans med Philips. Berners fick nu ensamrätten att saluföra Philips radioapparater i Jämtland och Härjedalen. I och med detta flyttade man även till nya lokaler på Hamngatan 10 och senare på Storgatan 45 eftersom de blomstrande affärerna krävde mer utrymme.

Det uppsving rörelsen nu fått krävde emellertid ett ökat kapitaltillskott och man beslöt därför ombilda firman till aktiebolag. Detta skedde i slutet av 1927 och till verkställande direktör för AB Berner & Co utsågs Torsten Brolén som sedan kom att leda företaget fram till sin bortgång 1962. Torsten Brolén som tidigare varit i kontakt med automobilen hade alltid haft ett starkt intresse för denna speciella maskin. Även om lönsamheten för företaget var god så fanns alltid nyfikenheten där och 1928 tog Berners steget in i bilbranschen. Ett avtal tecknades tillsammans med General Motors där man fick möjligheten att börja saluföra Oldsmobile, Buick och GMC lastbilar.

Berg-och-dal-banans decennium.

Ett spännande kliv in i en antågande bransch krävde mer utrymme och 1930 flyttades verksamheten till Storgatan 39 som kom att rymma såväl kontor som reservdels- och försäljningsavdelningar.

I början av 30-talet blev man också återförsäljare av Opel vilket innebar ökad försäljning då Opel tillhandahöll betydligt billigare bilar än både Buick och Oldsmobile. En Opel kunde på den här tiden köpas för 2 625 kronor vilket i jämförelse med konkurrenterna ansågs vara billigt. Affärerna gick bra men runt knuten lurade kärvare tider, depressionen var i antågande i Sverige. 1932 sjönk omsättningen kraftigt och uppgick knappt till 50 % av 1930 års siffror. De dystra tiderna pågick fram till 1934 när man såg en ljusning i tunneln och högkonjunkturen kom. Allt vände snabbt, många nya modeller lanserades som väckte stort intresse, däribland Opel Olympia, Kadett och senare Kapitän. Under 30-talet lämnade Gunnar Berner sin tjänst hos Berners för att fortsätta sin karriär inom skogsindustrin.

För att ytterligare bredda sortimentet slöts 1934 ett avtal med Gävle Velocipedfabrik om tillverkning för Berners räkning av en cykel med märket ”MASTER”, ett varumärke som inregistrerades av Berners hos Patentverket.

Verkstaden, Köpmangatan 31.
Butiken.

1937 byggde Berners den första bilverkstaden i Östersund som projekterats och byggts för sitt speciella ändamål. Verkstaden förlades till kvarteret Apotekaren vid Köpmangatan 31 och var då den stod färdig den största i Norrland. Verkstaden på 400 kvm innehöll 11 vagnplatser inklusive lackeringsverkstad.

1939 startar andra världskriget och det märks nästan omgående då flera i personalen kallas in till tjänstgöring. Bensinransonering införs och beslag av bildäck görs av Kronan. Det året lyckades man sälja 124 st bilar. Mot årets slut när kriget drog allt närmare Sveriges gränser så kallades allt fler in till tjänstgöring och den 31 maj år 1940 fanns endast 3 montörer kvar på verkstaden av ursprungliga 11.

Andra världskriget och fler bilmärken.

I början av 40-talet började Kronan lämna in ett ökande antal fordon för reparation på Berners. Detta var inte enkelt att hantera då den största delen av personalen var inkallad till tjänstgöring. Reparationerna var viktiga för Kronan och därför fick en del montörer frisedlar för att kunna fortsätta arbeta på verkstaden. Eftersom tillgången på bensin blev allt mindre så började andra uppfinningar att komma som t.ex gengasaggregatet. Till det behövdes ingen bensin utan detta drevs med ved. Aggregatet var dock väldigt otympligt och inte särskilt tillförlitligt, i motlut kunde ibland passagerarna behöva gå ut och skjuta på.

Under krigsåren avstannade nästan bilimporten helt från General Motors. Torsten Brolén tog då ett stort beslut för Berner & Co. Ett nytt avtal tecknades 1943 tillsammans med Scania-Vabis för att bli återförsäljare av deras fordon, samtidigt tog eran med General Motors tog slut. Under andra halvåret 1944 erhöll Berners sin första leverans från Scania. I och med detta skulle man komma att ge sig in på lastbils- och bussmarknaden i högre utsträckning.

1945 när freden kom så var det lite som proppen lossnade ekonomiskt, det började verkligen ta fart i försäljningen. Från år 1945-1946 fördubblade man nästan omsättningen. 1946 blev man återförsäljare av Citroën, Morris och Willys Jeep och gav sig även in på marknaden med Allis-Chalmers traktorer.

1948 tecknade Scania-Vabis avtal med Volkswagenwerk i Tyskland och därmed kom den nu så populära Volkswagen in på svenska marknaden. Det skulle till februari 1949 innan en Volkswagenvagn rullade in på Östersunds gator då en representant från Scania-Vabis gjorde en provtur genom landet för att presentera för återförsäljarna deras blivande verksamhetsobjekt. Varje återförsäljare skulle få tillgång att sälja ca 100 st nya Volkswagenvagnar men Torsten Brolén hade god kontakt med ledningen på Scania-Vabis och lyckades få 240 st att sälja, även om efterfrågan var ännu större.

Den expansiva fasen.

Under 50-talet hände mycket och bilen blev allt vanligare, inte bara hos de allra rikaste. Efterfrågan var stor, beställningarna många och leveranstiderna orimligt långa. Det innebar att man på den här tiden hittade begagnade bilar som var dyrare än nytillverkade. Man ser allt oftare att hästarnas roll som arbetsdjur börjar försvinna på gårdarna runt om i länet, istället ersätts de av traktorer. Även om traktorer funnits en tid så är det först under 50-talet som de börjar synas ordentligt runt om på landsbygden. Gunnar Öhrstedt avslutade sin resa tillsammans med Berners år 1950 och därmed var Torsten Brolén nu ensam kvar av de tre ursprungsmännen.

En filial i Sveg med verkstad- och serviceinriktning togs i bruk 1952, detta för att man ansåg att Härjedalens perifera läge krävde att man kom närmare kunden för att kunna erbjuda bra servicemöjligheter.

En ny utställningshall för personbilar invigdes i mars 1955 på Storgatan 39, där kunde man skåda det allra senaste i modellväg från Volkswagen.

Invigning i Sveg.
Utställning Storgatan.

1957 var ett synnerligen stort år för Berners när den nya anläggningen på Hofvallen invigdes, närmare bestämt den 8 mars. Det blev en högtidlig invigning med en hel del prominenta gäster från bl.a Volkswagenwerk i Tyskland, representanter från både Scania-Vabis och Volkswagen Sverige, vår egen landshövding samt flera samarbetspartners och press m.fl. Lokalytan var 5.300 kvadrat och byggets kostnader uppgick till 3 miljoner kronor.

Efter den officiella invigningen hölls sedan under 10 dagar Norrlands största bilexpo med en pampig utställning av bilar. Vad hände då med radioverksamheten? Jo, samma år som Hofvallen invigdes så markerades även starten för den nya radiobutiken i och med flytten från Hamngatan 10 till på Storgatan 39. Televisionen var nämligen i antågande och började ansamla popularitet.

Serviceorganisationen för personbilar täckte nu i stort sett hela länet, men det fanns fortfarande en vit fläck på kartan, nämligen norra Jämtland. 1958 löste man dock detta i och med inrättande av en filial i Strömsund.

En epok till ända.

1960 låg radioavdelningen i startgroparna för den väntade TV-rushen. Sändningarna från den nya stationen i Brattåsen beräknades komma igång vid påsktiden och detta föregicks av ett enormt intresse för det nya mediet. En ofantlig uppladdning påbörjades flera månader före premiären och Berners hade försett sig med ett jättelager av TV-mottagare.

1961, samma år som den 5 miljonte bilen lämnade monteringsbandet i Wolfsburg rullade den 250.000:e VW:n in i Sverige. Detta år introducerade fabriken också en ny modell, VW 1500. Året därpå presenterades den första stationsvagnen VW Variant. Nyheter kom också på lastvagnssidan. Scania-Vabis presenterade 1961 sin 75-serie med den kompressorförsedda D10-motorn på 205 hk.

1962 invigdes en utbyggd verkstad i Sveg vilket skedde i en betryckt atmosfär. Huvudpersonen, Torsten Brolén, var inte närvarande. Den siste av de tre grundarna hade blivit svårt sjuk och avlidit den 7 april 1962. Det var med stor sorg och oro personalen nu blickade mot framtiden. Walther Rasteby tillträder som ny VD, fast besluten att driva och utveckla Berners i samma anda som sin företrädare. Walther Rasteby vinner de anställdas förtroende och respekt och tar därmed över rodret in i en ny tid.

Berners Radio.
Brunflobussen.

Scania-Vabis introducerade under 60-talet ett imponerande modellprogram. 1963 kom också de första chassierna med frambyggd hytt.

1964 noterades ett unikt rekord då Berners genomförde den då hittills största samlade leveransen av tunga lastfordon. Inte mindre än 20 Scania-Vabis lastbilar stod den 23 mars uppställda på Hofvallen för leverans till olika kunder. Av de 20 bilarna gick 9 stycken till kraftverksbygget i Sällsjö. Med utvecklingen till allt tyngre lastfordon följde också ökade krav inte minst på verkstadssidan. Det blev en aning trångbott i lokalerna på Hofvallen. 1967 påbörjades därför den första etappen i utbyggnationer på Hofvallen och 1968 stod en ny plåtverkstad färdig.

Genom åren har Berners sålt många olika ting. Även om det under 60-talet är person- och lastbilar som är det stora verksamhetsområdet så säljs det även motorsågar, båtar, båtmotorer och från och med 1967 även snöskotrar. Företaget är nu ett av länets största och omsätter ca 28 miljoner kronor. 1965 firas det 40 år med en stor tillställning på Österängsskolan, 270 personer är inbjudna till festen. Där hyllas högtidligen ett antal anställda trotjänare med jubileumsgåvor.

"Walther Rasteby tillträder som ny VD, fast besluten att driva och utveckla Berners i samma anda som sin företrädare."

Nya bilmodeller.

Utvecklingen under första halvan av seklet blev expansivare än i något annat skede av företagets historia. Omsättningen visade en brant stigande kurva och nådde 1974 i runda tal 50 miljoner kronor.

I början av 70-talet dök det upp flera modeller från Volkswagen som visade sig vara väldigt starka på bilmarknaden. 1973 lanseras nämligen Passat och året därefter den nya modellen Golf. Med en uppåtgående konjunktur, nya bilmodeller och en stark ledning blir omständigheterna mycket positiva. Volkswagen Golf utses 1975 av en enhällig jury till årets bil i Norden.

Samhällets strukturomvandling med en koncentration av allmän och kommersiell service till tätorterna har gjort bilen till en nödvändighet. Utan möjlighet att pendla mellan hemmet och arbetet skulle allt fler tvinga bosätta sig i städerna. 95 % av alla arbetsresor på landsbygden på den här tiden sker med bil. Trafikrytmen under 20- och 30-talet var ca 30 km/h och ligger nu under 70-talet istället på mellan 70-90 km/h.

Ny utställningshall.
Ny utställningshall.

Sedan några år tillbaka hade det funnits tankar att expandera verksamheten utom länets gränser, och 1974 dök möjligheten upp i form av Motor AB Halland i Halmstad, vars ägare Tage Andersson önskade att dra sig tillbaka. Berners förvärvade aktierna i bolaget och Volkswagen- och Scaniaåterförsäljaren i Halland blev ett dotterbolag till AB Berner & Co. Som tillträdande VD utsågs Erik Brolén, son till Torsten Brolén.

1976 börjar Berners sälja Audi sedan Audi förvärvats av Volkswagenwerk i Tyskland. I Sverige övergick därmed generalagenturen från Philipsons till Scania.

Byggnationerna på Hofvallen går framåt och 1977 står en ny personbilsverkstad på 1.200 kvm och en ny utställningshall i källarplanet på motsvarande storlek färdig. Kommunfullmäktiges ordförande i Östersund, Sven-Erik Swartz förrättade invigningen. Anläggningen hade nu en total golvyta på c:a 8.000 kvm.

Nyförvärv.

1981 blir Berners delägare i RP-Invest AB i vilket ingår bl.a Jämtlamell, länets största och modernaste sågverk.

1983 förvärvas Bil & Bussföretagen i Sundsvall med filialer i Härnösand, Kramfors och Ånge. Bil & Buss i Sundsvall AB etablerades år 1946. Företaget namnändras till Berner & Co i Sundsvall AB och blir ett dotterbolag till AB Berner & Co i Östersund. I och med förvärvet blir Berners en aktör som får ett utökat verksamhetsområde i mellannorrland.

Utvecklingen runt tunga lastbilar och bussar med allt större fordon kräver en utbyggnad och 1984 invigs en ny lastbils- och busshall. I den 30 meter långa och 7 meter höga hallen, som är hopbyggd med den gamla, kan hela fordonskombinationer tas in för service och reparation och sedan släppas ut i andra ändan. Till invigningen med Walther Rasteby, kommunalrådet Nils Ericsson och chefen för Scania Sverige, Stanley Sandin i spetsen hade inbjudits 450 gäster.

Tunga Fordon i tidningen.
Walther Rasteby på Tunga Fordon.

Datoriseringen gör alltmer intåg till stöd i företagets rutiner. 1986 installeras en biladministrativt system kallat BAS och 1988 en verkstads/arbetsorderrutin på personbilssidan.

1987 får Berners i Östersund den då dittills största enskilda ordern i företagets historia som omfattade leverans av 10 st. lastbilar och 10 st. släpvagnar inklusive påbyggnader till Härjedalens Mineral AB.

Omsättningen 1989 i Berners-koncernen inkluderande Motor AB Halland och Berner & Co i Sundsvall AB når 555 miljoner kronor. Medeltalet anställda under året uppgår till 377 personer.

Ny VD.

Utbyggnationerna fortsätter i form av ett större lagerutrymme och plåtverkstad och efter dessa satsningar blir Berners 1993 den första verkstaden i landet som ackrediterats av SWEDAC med behörighet att ”släcka tvåor” och att kontrollera kylanläggningar och färdskrivare.

Efter 32 år som VD så överlämnade Walther Rasteby 1995 taktpinnen till sin son Stefan Rasteby på posten som ny verkställande direktör för AB Berner & Co. Stefan som vid tillfället hade mer än 10 års erfarenhet i bilbranschen arbetade tidigare på Scania Bilar i Stockholm och Berners i Sundsvall. I en intervju 1995 förklarar Stefan vikten av att upprätta långa relationer med kunder och skapa förtroende.

På 90-talet släpps många spännande modeller såsom Audi A4 och Audi A6 som blir storsäljare, Volkswagens släpper även en ny version av den så tidigare populära Bubblan eller Beetle som den också kallas.

Berners 1995.
Scania Vabis från 1926.

Strömsundsfilialen avyttrades till extern aktör som kom att driva företagsdelen vidare från 1997 som kontraktsverkstad till Berners.

1998 var ett händelserikt år. En stor om-och tillbyggnad genomfördes vid Hofvallen. Ett nytt våningsplan byggdes, samtidigt vidtogs många andra åtgärder invändigt i anläggningen. Bl.a installerades ett modernt s.k paternosterverk för lagring av reservdelar. I paternosterverket lagrades drygt 6.000 olika artiklar. Hela Berners administration som i 68 år huserat på Storgatan 39 flyttade under juli månad in på den tillbyggda övervåningen. Redovisningsansvaret för bolagen i Jämtland och Västernorrland flyttades till Östersund som därmed blev en centraladministration. Bokförings- och redovisningsrutinerna som under många år bedrivits i minidatormiljö överfördes samtidigt till ett nytt modernt ekonomistyrningssystem i PC-miljö. Den administrativa förändringen omfattade även en gemensam telefonväxel för Östersund och Sundsvall.

1998 kunde Berners glädja sig åt att vara marknadsledare i Jämtlands län gällande samtliga produkter nämligen personbilar, tranportfordon, lastbilar och bussar. Företaget kunde konstatera att det breda, moderna, trafiksäkra och ekonomiska modellprogrammet gav utslag i försäljningsstatistiken.

Omorganisering.

Decenniet av omorganisation och flytt hade börjat. År 2000 försåldes personbilsdelen av Svegsfilialen till extern aktör som kom att driva företagsdelen vidare som kontraktsverkstad till Berners. Samtidigt flyttade Scaniaverksamheten till nya lokaler på Kolgatan i Sveg. Samma år flyttas personbilsverksamheten inom Berner & Co i Sundsvall från Fabriksgatan 20 till renoverade och tillbyggda lokaler i Birsta. Den sammanlagda lokalytan når nära 6.000 kvm.

Den 1 januari 2001 togs 30 st. gula bussar i trafik hos Stadsbussarna Östersund AB. Bussarna levererades av Berners och Stefan Rasteby kunde stolt konstatera den enskilt största order som företaget fått. Stadsbussarnas investering landade runt 60 miljoner kronor.

2001 flyttade bussverksamheten i Östersund till stadsdelen Odenskog under namnet Buss-Center.

Under 2003 delades Berners-koncernen upp mellan de båda ägarfamiljerna Brolén och Rasteby. Familjen Brolén övertog då ägardelen till Motor AB Halland i Halmstad. Familjen Rasteby övertog samtidigt ägarskapet till AB Berner & Co och Berner & Co i Sundsvall AB. Uppdelningen gjordes mot bakgrund av förestående generationsväxling och förändrade EU-regler för bilbranschen.

I slutet av 2003 förvärvade Berners Scania-verksamheten hos Bil AB Ernst Andersson, Sollefteå. All verksamhet gällande lastbilar och bussar på driftsorterna i Östersund, Sveg, Sundsvall, Härnösand och Sollefteå läggs samman i det nybildade bolaget Berner & Co Tunga Fordon AB. En omorganisering av bolagen på den lätta sidan görs där Berner & Co i Sundsvall AB fusioneras med AB Berner & Co i Östersund.

En stor satsning görs 2006 då lastbilsförsäljning, verkstad och reservdelar i Östersund flyttar in i ATS gamla lokaler på Fyrvalla. 2006 bildas AB Berner & Co Finans, ett bolag för administration inom kundfinansiering på personbilssidan.

En nödvändig fokusering görs 2007 inom lätta lastbilar och bussar då ett Transportbilscenter invigs i Östersund. Verksamhet inom både försäljning och verkstad sker därmed i ett sammanhållet utrymme på Hofvallen.

En annan stor händelse för Berners var invigningen av nya bilhallar i Östersund för Audi och Volkswagen som stod färdiga 2008. 1400 kvm golvyta gav en rejäl förbättring av utställningsmöjligheterna för de båda märkena. Året därpå fick även Skoda bättre förutsättningar genom en anpassad utställningsyta vid huvudentrén i Östersund.

Mycket på gång inför framtiden.

2010 startar Berners en servicehöjande verksamhet vid Hofvallen i Östersund nämligen Berners Däckverkstad och Biltvätt. Inom avdelningen inryms försäljning av däck och fälgar samt däckhotell. Vidare finns en ultramodern miljövänlig tvättanläggning. Utbudet innefattar även rekonditioneringstjänsterna av både externa och interna bilar.

År 2011 namnändras merparten av bolagsnamnen inom Berners-koncernen, detta för att på ett bättre sätt anknyta företagsnamnen till verksamheten.

Följande bolag ingår idag i koncernen:

  • AB Berner & Co, moderbolag, koncernledning och fastighetschef

  • Berners Finans AB, administration av kundfinansiering inom den lätta sidan

  • Berners Person & Transportbilar AB, driftställen Östersund, Sundsvall och Härnösand

  • Berners Tunga Fordon AB, driftställen Östersund, Sveg, Sundsvall och Sollefteå

2012 utökar även Berners i Sundsvall sin verksamhet med Däck och Bilvårdscenter enligt samma koncept som i Östersund.

2013 påbörjade Berners i Sundsvall bygget av en ny bilhall på 2 600 m2 för försäljning av Skoda och Seat samt begagnade bilar. Projektet stod klar för invigning i oktober 2014. Samtidigt byggdes befintliga hallar om för VW, Audi och VW Transportbilar för att skapa större och bättre utrymmen. Även utökad yta för parkeringar har tillgodosetts.

I augusti 2015 installerades nya supermoderna Svanenmärkta tvättanläggningar i både Östersund och Sundsvall. I de helautomatiska tvättarna återvinns allt spillvatten på ett effektivt och miljövänligt sätt, vilket betyder att vattnet i princip är drickbart efter reningsprocessen.

Under hösten 2015 påbörjades ombyggnationen av Skodahallen i Östersund för att till Berners 90-årsjubileum i oktober vara anpassad enligt det senaste hallkonceptet för Skoda.

Samma år gjordes ett förvärv av ett markområde i Birsta som nu har bebyggts med en anläggning för både tunga fordon och lätta transportbilar. Byggnaden är hela 8000 m2 och det är den första anläggningen i Sverige som inhyser både Volkswagen- och Scaniaprodukter i samma hus. Färdigställandet skedde i början av år 2018.

De senaste åren har som ni märker kännetecknats av byggnation och expansion. I april 2017 öppnades en ny verkstad i Sveg, bemannad beroende på bokningar och i juni samma år förvärvades Åre bilverkstad som hade nyöppning i Berners regi i månadsskiftet september/oktober år 2017.

Vi hoppas kunna fortsätta skriva norrländsk historia framöver.

All-time-high resultat.

21 oktober: Invigning av RME-tankstationen på Birsta i samarbete med Energifabriken. Första tankningen gjordes av Fermgruppen AB. Ett Covid-19-anpassat event utomhus. Med RME är det möjligt att ställa om befintliga fordonsflottor till förnybart bränsle och kraftigt minska klimatpåverkan, med upp till 66% lägre klimatutsläpp.

De två första Scania etanol-lastbilarna levererades hösten 2020 i Östersund. Kunderna var Lundstams Återvinning AB och Sandberg & Jonsson Åkeri AB. Detta var via EthaDrive som är ett samarbete mellan Sekab BioFuels & Chemicals, Lantmännen Agroetanol och Scania. Med det svenskproducerade biobränslet ED95 så kan våra kunder minska sin klimatpåverkan med 90%.

15 september: Scania lanserade sitt första Ellastbilsprogram, en milstolpe i Scanias mål att vara ledande i övergången till ett hållbart transportsystem.

28 september: Scania lanserar sitt nya V8 motorprogram med den högsta effekten någonsin med sina 770hk och 3700 Nm.

Efter ett minst sagt annorlunda år 2020 nådde vi ett All-time-high resultat och blev marknadsledare med 50,6% på vårt distrikt.

Berners nyhetsbrev

Tillstånd marknadsföring

Berners kommer att använda denna information om dina personuppgifter för att skicka ut Berners nyhetsbrev en gång i månaden. Klicka i och godkänn hur du vill bli kontaktad.

Du kan ändra dig när du vill genom att klicka på länken "Avregistrera dig" längst ner i mejlen som du får från oss eller genom att kontakta oss på [email protected] Vi lagrar dina personuppgifter säkert enligt GDPR. Uppgifterna du anger här kommer endast att användas för att mejla ut vårt nyhetsbrev. Besök vår hemsida för mer information om vår integritetspolicy. Genom att klicka nedan godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter enligt dessa villkor.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.